ตารางคำนวณราคา

เฉพาะฝากส่งสินค้า

บริการฝากส่งสินค้าจากญี่ปุ่นกลับไทย สำหรับผู้ที่ต้องการฝากส่งสินค้ากลับมาประเทศไทยหรือต้องการสั่งสินค้าเองและฝากขนส่งสินค้ากลับไทย เริ่มต้นกิโลกรัมละ 250 บาทพร้อมเคลียร์ภาษี

ฝากสั่งซื้อและประมูลสินค้า

บริการฝากสั่งสินค้าและประมูลสินค้า สำหรับผู้ที่ต้องการฝากสั่งซื้อสินค้าหรือประมูลสินค้าและขนส่งกลับมาประเทศไทยพร้อมเคลียร์ภาษี เริ่มต้นกิโลกรัมละ 250 บาท